V Konferencja Dydaktyczna "Kardiologia 2009. Nauka i praktyka"

Program

Piątek, 20 marca 2009 r.


12.00-12.20 Otwarcie konferencji
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Lech Poloński, prof. dr hab. med. Wojciech Zaręba

12.20-13.30 Nabyte wady serca
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Witold Rużyłło, prof. dr hab. med. Marian Zembala

 • Kiedy i dlaczego można zastosować przezcewnikową implantację zastawki tętnicy płucnej - pierwsze polskie doświadczenia
  prof. dr hab. med. Witold Rużyłło
 • Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej u chorych starszych z licznymi obciążeniami - doświadczenia ośrodka zabrzańskiego
  dr med. Roman Przybylski, dr med. Krzysztof Wilczek
 • Kiedy i dlaczego należy naprawić zastawkę mitralną - doświadczenia z 800 wykonanych rekonstrukcji
  prof. dr hab. med. Marian Zembala
 • Podsumowanie i dyskusja
13.30-13.45 Przerwa

13.45-14.35 Nadciśnienie płucne
Przewodniczy: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
 • Przewlekłe, zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - leczenie zachowawcze
  dr Maria Wieteska
 • Przewlekłe, zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - leczenie chirurgiczne
  prof. dr hab. med. Andrzej Biederman
 • Dyskusja
14.35-15.15 Przerwa

15.15-16.25 Prewencja nagłych zgonów we wrodzonych zespołach arytmogennych - jak ocenić ryzyko i kiedy wszczepiać defibrylatory
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Wojciech Zaręba, dr med. Andrzej Przybylski
 • Zespół wydłużonego QT
  Prof. dr hab. med. Wojciech Zaręba
 • Kardiomiopatia przerostowa
  doc. dr hab. med. Lidia Chojnowska
 • Arytmogenna dysplazja/kardiomiopata prawej komory
  dr Olgierd Woźniak, dr med. Katarzyna Włodarska
16.25-16.40 Przerwa

16.40-17.40 Zaburzenia rytmu serca - grant edukacyjny firmy Sanofi-Aventis
Przewodniczy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
 • Migotanie przedsionków - "choroba rytmu" czy marker choroby serca i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego?
  prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
 • Sposoby oceny skuteczności leczenia migotania przedsionków w aspekcie wyników badania ATHENA
  prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
17.40-17.50 Przerwa

17.50-18.50 Nadciśnienie tętnicze
Przewodniczy: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
 • Możliwości regresji zmian narządowych w nadciśnieniu tętniczym
  prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
 • Nowości w terapii nadciśnienia tętniczego
  dr med. Jacek Lewandowski
18.50-19.10 Nagrody "Cardiology Journal"
Przewodniczy: prof. dr hab. med. Wojciech Zaręba

Sobota, 21 marca 2009 r.


08.45-10.00 Niewydolność serca
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Jerzy Korewicki, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
 • Epidemiologia niewydolności serca
  dr med. Tomasz Rywik
 • Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące niewydolności serca
  prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
 • Najczęstsze problemy w leczeniu niewydolności serca
  prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
 • Ciężka niewydolność serca - czy tylko przeszczep?
  prof. dr hab. med. Jerzy Korewicki
 • Dyskusja
10.00-10.10 Przerwa

10.10-11.20 Choroba wieńcowa
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Lech Poloński, prof. dr hab. med. Jacek Kubica

 • Modyfikacja czynników ryzyka - co dzisiaj możemy osiągnąć?
  prof. dr hab. med. Jan Wodniecki
 • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST - czy nowe wytyczne ESC istotnie zmieniły postępowanie?
  dr hab. med. Mariusz Gąsior
 • Chory po ostrym zespole wieńcowym w praktyce lekarza rodzinnego
  prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior
 • Dyskusja
11.20-11.35 Przerwa

11.35-12.35 Ważne pytania współczesnej kardiologii. Sesja satelitarna firmy Servier
Przewodniczy: prof dr hab. med. Andrzej Wykrętowicz
 • Stare i nowe metody redukcji częstości rytmu serca u pacjentów z chorobą wieńcową
  prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak
 • Wyjść poza 12%. Jak zwiększyć skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego?
  prof. dr hab. med. Krystyna Widecka
 • Jakie wnioski dla lekarza praktyka płyną z dyskusji wokół inhibitorów konwertazy i sartanów?
  prof. dr hab. med. Andrzej Wykrętowicz
12.35-12.50 Przerwa

12.50-13.50 Antagoniści aldosteronu - renesans klasy. Sesja satelitarna firmy Pfizer
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
 • Chory po zawale serca a upśledzenie działania testosteronu
  dr med. Michał Rabijewski
 • Nagły zgon sercowy - nowoczesna strategia zapobiegania
  prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
 • Mała różnica moze mieć wielkie znaczenie - antagoniści aldosteronu wczoraj i dziś
  prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak
13.50-14.00 Przerwa

14.00-15.25 Nowe badania kliniczne
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak, prof. dr hab. med. Lech Poloński
 • Co do codziennej praktyki wnoszą nowe badania kliniczne w kardiologii?
  prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak
 • Część interaktywna z aparaturą do głosowania
  Przewodniczą: prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak, prof. dr hab. med. Lech Poloński
15.25-15.30 Zakończenie konferencji


Copyright © 2009 Via Medica